Akademik

Eğitim

Lisans

Gazi Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği / 1997-2001

Tez Başlığı: Türkiye’de Yeni Gelişen Spor Dallarından Tekerlekli Kayak, Gelişimi ve Mevcut Durum

Danışman: Prof.Dr. Kemal TAMER

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı / 2010-2012

Tez Başlığı: Fiziksel stres altında tabanca atıcılığı; nişangâhsız atış antrenmanlarının atış skorlarına etkisi 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Murat KALDIRIMCI

Doktora

Kırıkkale Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü  / Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı / 2013-?

Tez Başlığı: Yorgunluk baskısı altında tabanca atış performansının ölçülmesi; Polis mekik koşusu testi

Danışman: Prof. Dr. Ali Ahmet DOĞAN


Akademik Çalışmalar

A. Uluslararası Hakemli Makale

 …

B. Uluslararası Bildiri

 …

C. Kitaplar

 …

D. Ulusal Hakemli Makale

 …

E. Ulusal Bildiri

 …

F. Diğer Yayınlar

 …