“Cross-Country Skiing – A Sport for Life

Kanada Kayak Federasyonunun hazırladığı Kayaklı Koşu branşına ait uzun vadeli bir bilgi planı, Kayaklı Koşu emektarlarının incelemesine değer.

[gview file=”http://www.cccski.com/getmedia/13d28c29-2b22-45c8-9caf-0a855583fe08/LTAD-guide-CCC.pdf” height=”850px” width=”700px”]