Akademik

Uncategorized

Eğitim

Lisans

Gazi Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği /2002

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı / 2012

Tez Başlığı: Fiziksel stres altında tabanca atıcılığı; nişangâhsız atış antrenmanlarının atış skorlarına etkisi 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Murat KALDIRIMCI

Tez dosyası için buraya tıklayınız.

Doktora

Kırıkkale Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü  / Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı / 2016

Tez Başlığı: Yorgunluk baskısı altında tabanca atış performansının ölçülmesi: Polis mekik koşusu testi

Danışman: Prof. Dr. Ali Ahmet DOĞAN

Tez dosyası için buraya tıklayınız.

 

Akademik Çalışmalar

A. Uluslararası Hakemli Makale

  1. Karataş, M., Doğan, A. A. (2021). Adding shooting intervals to the 20 m multistage shuttle run test; a new test “shooting shuttle run test”. Progress in Nutrition, 23(4), e2021304. https://doi.org/10.23751/pn.v23i4.12082

B. Uluslararası Bildiri

  1. Karataş, M. (2020). The Importance of Physical Fitness in Firefighters. 3th International Conference On Sports For All And Wellness. (10.06.2020 -14.06.2020)
  2. Işık, A., Karataş, M. (2020). Different Overview of Sports Economy: Physical Activity Economy. 3th International Conference On Sports For All And Wellness. (10.06.2020 -14.06.2020)
  3. Karataş, M. (2021). Polislerde El Kavrama Kuvvetinin Tabanca Atıcılığına Etkisi; Sistematik Bir İnceleme. Hareket ve Motor Kontrol Kongresi (HAMOK_2021). (21.05.2021 -22.05.2021)
  4. Karataş, M., Doğan, A.A. (2021). Yorgunluk Baskısı Altında Atış Performansını Ölçmek; Polis Mekik Koşusu Testi. Hareket ve Motor Kontrol Kongresi (HAMOK_2021). (21.05.2021)
  5. Karataş, M., Kaldırımcı, M. (2020). Fiziksel Stres Altında Tabanca Atış Skorları ile Fiziksel Performans Verileri Arasındaki İlişkinin Analizi. 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. (07.11.2020 -09.11.2020)

C. Kitaplar

  1. Karataş, M. (2020). Fiziksel Stres Altında Tabanca Atıcılığı. Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, ISBN:978-625-7203-55-5 Bağlantı

D. Ulusal Hakemli Makale

Karataş, M., Kaldırımcı, M., (2015). Nişangahsız atış antrenmanlarının fiziksel stres altında tabanca atış skorlarına etkisi, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1), 9-21 Tam metin PDF

Karataş, M. (2020). Polis Alımlarında Fiziksel Uygunluk Testleri Avrupa Birliği AB ve Türkiye Uygulamaları. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 9(2), 343–360. PDF

E. Ulusal Bildiri

 …

F. Diğer Yayınlar

 …

 

 

Son güncelleme: 10.07.2021