Adding shooting intervals to the 20 m multistage shuttle run test; a new test “shooting shuttle run test”

Değerli Hocam Prof. Dr. Ali Ahmet Doğan destek ve öncülüğünde, Prof. Dr. Erkut TUTKUN hocamın rehberliğinde hazırladığımız makalemiz yayınlandı. Spor bilimleri alanında küçük bir katkı olması dileğiyle. Adding shooting intervals to the 20 m multistage shuttle run test; a new test “shooting shuttle run test” Tam metin için: https://www.mattioli1885journals.com/…/article/view/12082   Abstract This study aims to develop a […]

Devamını oku

Polis Alımlarında Fiziksel Uygunluk Testleri: Avrupa Birliği ve Türkiye Uygulamaları

Polisin fiziksel performansı insan hayatı açısından kritik öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Türkiye’de polis alımlarında kullanılan fiziksel uygunluk testlerinin mevcut uygulamalarının neler olduğunu analiz etmektir. Betimsel bir amaca yönelik tasarlanan bu çalışmada veriler, polis alımlarında yetkili kurumların internet sayfalarındaki işe alım ilanlarından tarama yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen verilere […]

Devamını oku

Web of Science Spor Bilimleri (Sport Sciences) Güncel Dergi Listesi

Web of Science Master Journal List sistemine ulaşarak bu indekste taranan dergilere ulaşabilirsiniz. Web of Science özelinde belirtmem gerekir ki bir derginin Web of Science (SCIE, SSCI) indeksli olup olmadığının kontrolü bu sistem üzerinden yapılabilirken, bir makalenin Web of Science indekslerinden herhangi birinde taranıp taranmadığına üyelik sistemi üzerinden giriş yapılarak görülebilir. Üniversite kütüphanelerinin tamamının bu […]

Devamını oku

TÜBİTAK Spor Araştırmaları Başlıklı Özel Çağrı

Sporun bir yaşam alışkanlığı haline geldiği, talep eden herkesin spor faaliyetlerine eriştiği, uluslararası şampiyonalarda başarı elde eden, prestijli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan ve böylelikle sporun her dalında dünya çapında rekabet edebilen bir seviyeye gelebilmek ülkemizin spor alanında ulaşmak istediği temel amaçtır. Güncel toplumsal problemler çerçevesinde, özellikle küresel salgın gibi yalnız ülkemizi değil küresel çapta […]

Devamını oku

“Fiziksel Stres Altında Tabanca Atıcılığı” Kitabımın 1. Baskısı Çıktı

Bu kitap, fiziksel stres baskısı altında tabanca atıcılığını etkileyen faktörlerle ilgili genel bilgiler sunarken, çatışma gibi yüksek stres barındıran ortamlarda atıcılık performansını arttıran nişangâhsız atış antrenmanlarının faydalarını, polis ve güvenlik kuvvetlerine aktarmayı amaçlamıştır. Genellikle tabanca atışının poligonlar gibi durağan ortamlarda geliştirilmesi için kaynaklar bulunurken, çatışma ortamı gibi yüksek stresli ortamlarda atıcılığın nasıl geliştirileceğine yönelik kaynak […]

Devamını oku