Polis Alımlarında Fiziksel Uygunluk Testleri: Avrupa Birliği ve Türkiye Uygulamaları

Bilimsel Araştırma

Polisin fiziksel performansı insan hayatı açısından kritik öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Türkiye’de polis alımlarında kullanılan fiziksel uygunluk testlerinin mevcut uygulamalarının neler olduğunu analiz etmektir. Betimsel bir amaca yönelik tasarlanan bu çalışmada veriler, polis alımlarında yetkili kurumların internet sayfalarındaki işe alım ilanlarından tarama yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen verilere göre, fiziksel uygunluk bileşenlerinden kas gücü/dayanıklılık ve kardiyovasküler dayanıklılık testlerini uygulayan ülkeler çoğunluktadır. Ayrıca, çeviklik/sürat ve koordinasyon/beceri testlerinin de tercih edildiği gözlemlenmiştir. Fiziksel uygunluk bileşenlerinden olmamasına rağmen yüzme testlerini uygulayan ülkeler de bulunmaktadır. Alanyazında el kavrama kuvvetinin tabanca atış isabet oranlarına katkısını ortaya koyan araştırmalar bulunmasına rağmen, ülkelerden sadece İtalya’nın el kavrama kuvveti testini polis alımlarında tercih ettiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak, polis işe alımlarında temel seviyede fiziksel uygunluk bileşenlerinin tercih edildiği görülmektedir. Polis işe alımlarında, polislik mesleğine özgü becerilerin de değerlendirilmesinin eğitim maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlayacağı söylenebilir.

Tam metin

https://doi.org/10.28956/gbd.829964