Kitap Tavsiyem; SPSS ve LİSREL ile Pratik Veri Analizi

Bilimsel Araştırma

SPSS tablolarının analizi ve yorumlanması için tavsiye edebileceğim bir kitaptır. Kitap hakkında; Eser, temel istatistik  paket programlarından biri olan SPSS paket programının 20.00 versiyonu aracılığıyla veri analizi işlem adımlarını bütün yönleriyle tanıtmaya ve yine elde edilen sonuçların raporlaştırılması sürecini detaylı olarak anlatmaya çalışıyor. Diğer taraftan özellikle psikolojide ve eğitimde ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında sıklıkla kullanılan doğrulayıcı faktör analizi çalışmaları için gerekli olan LISREL programının 8.80 versiyonu aracılığıyla ise faktör analizi işlem adımlarını ve sonuçların yorumlanması için gerekli olan temel bilgileri detaylı olarak açıklıyor.

Satın almak ve incelemek için tıklayınız.