14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Spor Bilimleri

Değerli Spor Bilimciler,

14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 1-4 Kasım 2016 tarihleri arasında Spor Bilimleri Derneğinin ev sahipliğinde Papillon Ayscha Otel Kongre Merkezi, Belek, Antalya’da  düzenlenecektir. Kısa süre önce ortaya çıkan aksaklıkları ortadan kaldırarak sizlerin de desteği ile başarılı bir kongre yapacağımızdan eminiz. Bir iş yaparken önemli olan istek ve niyettir. Arkasından uygulama gelir. Niyet ve istek yeterince var olduğuna göre olumsuz bir durumun ortaya çıkma olasılığı da yoktur. Yeter ki birlik için de akademik ve iş etiğine uygun davranarak ürün elde etme çabası içerisinde olalım.

Kongrenin 1990 yılında ilk yapılışından bu yana hemen her kongre de bir şekilde keyifle görev aldım. Her etkinliğin bende bıraktığı iz; bir işi nitelikli yapıp yatağa huzur içerisinde girmektir. Bir ikincisi ise sürecin gücü. Konu bilim olunca süreç ve sabır zaten iki ana unsurdur. Bilim yaparak her şeyi daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. “Bu da yeter!” ifadesi bizi doyurmuyor. Sürekli yeni keşiflerin peşinden gitme çabası içindeyiz. Bu da bizi daha iyiye, güzele, en ileriye ulaşmak için motive ediyor.

Bu kongrenin en önemli misyonu; yerelden evrensele doğru yol alarak ülkemiz spor bilimleri başta olmak üzere alanımızın her parçasına katkıda bulunacak araştırmaların sunulmasını, tartışılmasını ve eleştirilmesini sağlamak olacaktır. Kongre, Rio Olimpiyat Oyunlarının akabinde yapılacak. Bunu fırsata çevirmek elimizde. Olimpiyatlara katılan, yakından izleyen ya da akıl yürüten herkesle birlikte kongre de “Olimpiyatlardaki Yerimiz ve Geleceğimiz” ile ilgili geniş katılımlı bir tartışma yapıp politika yapıcılara önemli öneriler sunabiliriz. Hayata geçecek, ciddiye alınacak, ikna edici öneriler… Dahası, toplum sağlığının, insan gelişiminin ve eğitiminin temel taşlarından birisi olan beden eğitimi, spor, fiziksel aktivite ve sağlığı geliştirici yeni yapılanmalar ve uygulamalara ışık tutabiliriz. Sporumuzun daha nitelikli yönetimi için ufuk açıcı görüşler ortaya koyabiliriz. Kısacası, spor bilimlerine ilişkin her şeyimizi ortaya koyarak yeni işbirlikleri ve çalışma alanlarını gündeme getirebiliriz. Lütfen kongreye gelirken bu ilke ve yaklaşımlar üzerine de düşünün! Eleştirel, sorgulayıcı, problem çözücü…

Steve Jobs’ın ifadesiyle, “Sokrates ile bir akşam üstü zaman geçirmek için” her tür düşünsel ve duygusal çabayı göstereceğinizden/göstereceğimizden eminiz. Arkası gelir zaten.

Sizleri kongre de görmekten mutlu olacağız.

Saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Gıyasettin Demirhan
Spor Bilimleri Derneği Başkanı

 

Kongre Kitabı Yayınlandı

[gview file=”http://sbk2016.org/Spor_Kitabi.pdf”]