18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Spor Bilimleri

Spor Bilimleri Derneğinin organizatörlüğünde 07-10 Kasım 2020 tarihleri arasında Maritim Pine Beach Otel / Antalya’da düzenlenecek olan 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi‘nde sizleri ağırlayacak olmaktan büyük mutluluk duymaktayız.

Sporun bireysel ve toplumsal işlevleri, bilindiği gibi, eğitimden sağlığa, ekonomiden medyaya kadar kamu ya da özel tüm sektörlerin ilgisini bu alana yoğunlaştırmasına neden olmaktadır. Spora olan ilgi ve farkındalık düzeyindeki artış, mevcut bilimsel bilgi ve teknolojinin sürekli gözden geçirilmesini, yenilenmesini ve yeni beklentilere uygun olarak biçimlendirilmesini zorunlu kıldığından, spor bilimleri de farklı bilim alanlarındaki yeni yaklaşımların ve teknolojik yeniliklerin sporda taşıyabileceği anlama ilişkin bilimsel bilgi üretimini hızlandırmakta, üretilen bilgiyi düzenlenen çeşitli organizasyonlarda paylaşıma ve tartışmaya açmaktadır.

Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi’ne 1000 civarında ulusal ve uluslararası spor bilimci, yönetici ve uygulamacının katılımı beklenmektedir. Kongrede, multidisipliner bir yapı gösteren spor bilimlerinin “Hareket ve Antrenman Bilimleri”, “Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi”, “Spor Sağlık Bilimleri”, “Sporda Psiko-Sosyal Alanlar”, “Spor Yönetim Bilimleri” ve “Rekreasyon” temel alanları, eğitim, sağlık, fen ve sosyal bilimler verileri çerçevesinde, düzenlenecek sempozyumlar, paneller, çalıştaylar gibi bilimsel ortamlarda tartışılacaktır.

Spor bilimlerinin bu büyük bilgi şöleni için 07-10 Kasım 2020’ da ANTALYA’ da birlikte olmak dileğiyle…

Saygılarımla,

Prof. Dr. Mehmet GÜNAY
Kongre Başkanı

 

Kongre web sayfası: http://www.sbk2020.org/?p=home

 

Önemli Tarihler

Bildiri Gönderme İçin Son Tarih
30 Ağustos 2020

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
04 Ekim 2020

Erken Kayıt Son Tarih
11 Ekim 2020

Kongre Tarihleri
07-10 Kasım 2020

Tam Metin Yüklenmesi için Son Tarih
07 Aralık 2020